Výstava ateliérových prací

Areál bývalého pivovaru v Turnově

Anna Králová

Anotace

Areál bývalého Svobodova pivovaru a později sídla autobusové dopravy v Turnově se nachází v historické části města. Pro správné fungování vlastního areálu bylo třeba vyřešit i jeho blízké okolí. Uliční fronta Sobotecké a Tázlerovy ulice proto byla doplněna novými bytovými domy s komerčním využitím v parteru. Na jihu uzavírá areál říčka Stebenka lemována hustou zelení. Samotný pivovar leží ve středu této oblasti, je obklopen objekty pro bydlení, zelení a nabízí široké využití pro veřejnost, čímž se stává významným centrem a dominantou nejen dané lokality, ale i celého města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.