Výstava ateliérových prací

Hotel na Perštýně

Alžbeta Hrčková

Anotace

V rámci semestru som spracovávala projekt hotelu v proluke na ulici Na Perštýne. Ide o veľmi stiesnenú nárožnú parcelu v historickej zástavbe Starého Mesta v Prahe 1. V tejto lokalite pôvodne stál dom, ktorý však bol počas pražskej asanácie zničený. Od tohto momentu až do súčasnosti je pozemok nezastavaný.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský