Lidé

doc. Ing. arch. Petr Kordovský

vedoucí ateliéru Kordovský, prorektor ČVUT pro rozvoj

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.