Ateliéry

Ateliér Kordovský

AKTUALITY 2024:
V právě uplynulém letním semestru jsme se věnovali možnostem záchrany areálu památkově chráněného Brandejsova statku v Suchdole v úzké součinnosti s místní radnicí a Spolkem historie Suchdola.
Finální prezentace výsledků těchto prací i jejich veřejná výstava letos v říjnu v Suchdole jsou financovány z daru Letiště Praha, a.s., který  v rámci programu Dobré sousedství obdržel a pro zpracování variantních studií  na záchranu Brandejsova statku naším ateliérem věnoval Spolek historie Suchdola, z.s. (viz galerie ateliérových prací)

-------------

Ateliér klade důraz na hledání cesty pro návrh stavby v reálném světě, v němž ale zůstává místo pro sen. Zadání práce vychází ze skutečných problémů života v reálném prostředí s důrazem na integraci hledisek urbanistických, architektonických, estetických i ekologických a společenských, přičemž se snažíme zachovat svobodu volby přístupu a metody odpovídající individualitě studenta. Práci předchází společná analýza problémů a společné návrhy komplexního řešení celku.

 

Jednotlivé projekty v různých stupních jsou průběžně korigovány tak, aby vedly k zvolenému společnému cíli. Práce v ateliéru by měla být průběžná a je sledována ve dvou dílčích prezentacích. Reálnost, přiměřenost a vnitřní poctivost návrhu by měly být základními kritérii pro práci na projektu. Nicméně krása v obecném smyslu je pro nás hodnota, kterou stojí za to hledat, a technika je jen prostředkem pro její nalézání.

V projektech se pokoušíme hledat hranice možného v daném prostředí a nabízet řešení i mimo základní obálku danou předpisy a zvykem. V diskusi nad svými návrhy by studenti měli přinášet náměty pro celkové řešení tématu a zvoleného území. Vzájemná inspirace v diskusi je jednou z metod práce.

Ateliér nabízí nejrůznější úlohy od individuálních domů po urbanistické počiny. Otevřenou mysl a občanský pohled na práci architekta považujeme za významné hodnoty pro návrh udržitelného projektu v libovolném měřítku. Ateliér zve experty z praxe projektové i investorské a politické ke konzultacím pro rozšíření pohledu běžně omezeného prací v nevelké skupině.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský