Ateliéry

Ateliér Kordovský

Ateliér klade důraz na hledání cesty pro návrh stavby v reálném světě, v němž ale zůstává místo pro sen. Zadání práce vychází ze skutečných problémů života v reálném prostředí s důrazem na integraci hledisek urbanistických, architektonických, estetických i ekologických a společenských, přičemž se snažíme zachovat svobodu volby přístupu a metody odpovídající individualitě studenta.Práci předchází společná analýza problémů a společné návrhy komplexního řešení celku. Jednotlivé projekty v různých stupních jsou průběžně korigovány tak, aby vedly k zvolenému společnému cíli. Práce v ateliéru by měla být průběžná a je sledována ve dvou dílčích prezentacích. Reálnost, přiměřenost a vnitřní poctivost návrhu by měly být základními kritérii pro práci na projektu. Nicméně krása v obecném smyslu je pro nás hodnota, kterou stojí za to hledat, a technika je jen prostředkem pro její nalézání.

Více

V projektech se pokoušíme hledat hranice možného v daném prostředí a nabízet řešení i mimo základní obálku danou předpisy a zvykem. V diskusi nad svými návrhy by studenti měli přinášet náměty pro celkové řešení tématu a zvoleného území. Vzájemná inspirace v diskusi je jednou z metod práce.

Ateliér nabízí nejrůznější úlohy od individuálních domů po urbanistické počiny. Otevřenou mysl a občanský pohled na práci architekta považujeme za významné hodnoty pro návrh udržitelného projektu v libovolném měřítku. Ateliér zve experty z praxe projektové i investorské a politické ke konzultacím pro rozšíření pohledu běžně omezeného prací v nevelké skupině.

Jedním z témat, které jsme v letním semestru řešili, byl projekt komunitního centra pro Malou Stranu. Téma komunitního centra pro malostranské starousedlíky vyplynulo jako reflexe na současný stav této části města pod neúprosným atakem turistického byznysu. Jakékoli gesto přinášející prospěch původní skladbě obyvatelstva je vítáno. Vizualizace: Milena Raičević.
Milena Raičević, Komunitní centrum Malá Strana, Praha – vizualizace.
Milena Raičević, Komunitní centrum Malá Strana, Praha – vizualizace.,

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková