Výstava ateliérových prací

Anotace

Poslední dům Adolfa Loose je nerealizovaný návrh vily pro Evu Müllerovou, dceru Dr. Františka a Milady Müllerových, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932. Předmětem ateliérové práce bylo udělat podrobnou prováděcí dokumentaci toho objektu, který bude postaven jako statická maketa v životní velikosti v rámci expozice Národního technického muzea v Praze. Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa