S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Poslední dům Adolfa Loose

Tomáš Beneš, Blahová Dominika, Hanuš Martin

Anotace

Poslední dům Adolfa Loose je nerealizovaný návrh vily pro Evu Müllerovou, dceru Dr. Františka a Milady Müllerových, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932. Předmětem ateliérové práce bylo udělat podrobnou prováděcí dokumentaci toho objektu, který bude postaven jako statická maketa v životní velikosti v rámci expozice Národního technického muzea v Praze. Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.