Výstava ateliérových prací

Vysoká škola umění a designu Karlovy Vary

Filip Ohlsen

Anotace

Návrh zpracovává téma nové vysoké školy pro Karlovy Vary v městské části Rybáře. Nahrazuje budovu hasičské zbrojnice, která tvoří bariéru rozvoje čtvrti a rozšiřuje současný areál střední umělecko-průmyslové školy o možnost navazujícího studia. Vzniklý areál je tvořený nejen samotnou školou, ale i studentskou kolejí a galerií řemesel, která umožňuje lepší mezioborovou komunikaci a to i se studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán