S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Vysoká škola umění a designu Karlovy Vary

Filip Ohlsen

Anotace

Návrh zpracovává téma nové vysoké školy pro Karlovy Vary v městské části Rybáře. Nahrazuje budovu hasičské zbrojnice, která tvoří bariéru rozvoje čtvrti a rozšiřuje současný areál střední umělecko-průmyslové školy o možnost navazujícího studia. Vzniklý areál je tvořený nejen samotnou školou, ale i studentskou kolejí a galerií řemesel, která umožňuje lepší mezioborovou komunikaci a to i se studenty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.