Ze života FA

Stáže studentek a studentů středních škol na FA

Součástí třídenních stáží, které proběhly v březnu a dubnu, byly tematické workshopy. Organizovaly je vyučující Daria Balejová Bártová a Michaela Mrázová a věnovaly se službě architektů Pražskému hradu a jeho prezidentům. Workshopy měly dvě části – procházku s výkladem a úkoly přímo v terénu a následnou hlubší debatu a zkoumání na fakultě.

Foto: Jiří Ryszawy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.