Výstava ateliérových prací

Plovoucí sauna

Bozhena Homonay

Anotace

Lázně v přírodě nabízejí mnoho netradičních způsobů využití, jako například saunování, jehož výhodou je umístění lázní v exteriéru a možnost zasadit saunu do přírody tak, aby některé funkce sauny poskytla příroda. Proto jsem zvolila umístit lázně na vodní plochu. Lázně na vodě kromě pocitu soukromí umožňují využít vodní plochu místo chladicího bazénku nebo sprchy. V průběhu semestru byl vypracován koncept vertikálních lázní. Pro základní konstrukci lázní byla použita kostra již existujícího objektu bývalé pohraniční strážní věže tzv. "špačkárny", která se nachází na Chebsku. Objekt sauny je plovoucí a je připevněn pomocí lan a bójí. Funkčně je věž rozdělena vertikálně – v přízemí v prostoru pod nohami věže se nachází sauna, v patře je odpočívárna a skokanský můstek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov