Výstava ateliérových prací

Palmovka - bytový dům s městskou knihovnou

Bc. Daniil Solovev

Anotace

Návrh urbanistického řešení území je založen na vytvoření parku ve stopě bývalé železniční trati. Těžištěm území se stává náměstí před budovou radnice Prahy 8. Toto náměstí má vazbu na park. Podél parku se rozvíjejí bloky s převážně obytnou funkcí, podél vnějších komunikací pak spíše administrativní objekty. Bytový dům s pobočkou městské knihovny: Dům nabízí byty různých velikostí ( 47-140 m2 ) s poměrně vysokým standardem bydlení. Parter domu je výrazně otevřený a nabízí obchody a služby pro veřejnost. Knihovna se rozvijí podél parku na severu domu a je přístupná jak z náměstí tak i od křižovatky. Hlavní hala je převýšeným prostorem v němž je umístěn volný prostor a místa pro prezenční čtení. Knihovna má malý přednáškový sál, studovnu a terasu ve dvoře domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Hana Seho