S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

doc. Ing. arch. Hana Seho

vedoucí ateliéru Seho

Autorizovaná architektka a pedagožka na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala studium architektury a urbanismu, a kde od roku 2015 vede vlastní ateliér. Mezi lety 1991 a 1993 působila jako asistentka v ateliéru prof. Lábuse, v letech 2006–2014 v ateliéru prof. Zavřela. Iniciovala a byla hlavní koordinátorkou projektů Learning by doing – Schody (2015) a Lávky do Krkonoš (2017). Od roku 1991 praktikuje ve vlastní kanceláři R.U.A (do 2008 spolu s Petrem Hlaváčkem).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.