Lidé

prof. Ing. arch. Hana Seho

vedoucí ateliéru Seho

Autorizovaná architektka a pedagožka na FA ČVUT v Praze, kde absolvovala studium architektury a urbanismu, a kde od roku 2015 vede vlastní ateliér. Mezi lety 1991 a 1993 působila jako asistentka v ateliéru prof. Lábuse, v letech 2006–2014 v ateliéru prof. Zavřela. Iniciovala a byla hlavní koordinátorkou projektů Learning by doing – Schody (2015) a Lávky do Krkonoš (2017). Od roku 1991 praktikuje ve vlastní kanceláři R.U.A (do 2008 spolu s Petrem Hlaváčkem).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.