Ateliéry

Ateliér Seho

Odborný asistent

V ateliéru pokračujeme v nastolené cestě, v soustředěné práci a společném hledání tvaru a hmoty pro reálná zadání, která pro studenty vybíráme tam, kde je to zapotřebí. Společně chceme odpovědět na otázky našeho okolí pomocí zkoumání místa, jeho paměti, vztahů k okolí či krajině i životu v daném okamžiku. Cílem je, aby dílo bylo funkční, technicky chytré a vtipné, finančně efektivní a krásné.

Ateliérovou výuku vnímáme jako prostor pro kreativní práci s racionálními vstupy. Studenty chceme naučit vytvářet z „nehmotného“ materiálu kreativity, individuální energie, znalostí a emocí architekturu – a povýšit tak v daném čase místo svěřené nám k životu. Našimi preferovanými metodami na cestě k návrhu jsou dobré analýzy a kresby z místa, vypovídající skici a průběžně vznikající fyzické modely. Proces je pro nás stejně důležitý jako výsledek.

Lávky přes krkonošské potoky, jedno ze tří zadání zimního semestru 2017/2018, se zaměřilo na metodu „learning by doing“ od návrhu přes projekt až po realizaci drobné stavby. Anna Bredová, lávka u Hrnčířských Bud – vizualizace
Matouš Štrba, lávka u Hrnčířských Bud – vizualizace
Monika Jůzová, lávka u Hrnčířských Bud – vizualizace
Štěpán Tylš, lávka u Hrnčířských Bud – vizualizace
Vojtěch Sigl, lávka u Hrnčířských Bud – vizualizace

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková