Ateliéry

Ateliér Seho

V ateliéru pokračujeme v nastolené cestě, v soustředěné práci a společném hledání tvaru a hmoty pro reálná zadání, která pro studenty vybíráme tam, kde je to zapotřebí. Společně chceme odpovědět na otázky našeho okolí pomocí zkoumání místa, jeho paměti, vztahů k okolí či krajině i životu v daném okamžiku. Cílem je, aby dílo bylo funkční, technicky chytré a vtipné, finančně efektivní a krásné.

Ateliérovou výuku vnímáme jako prostor pro kreativní práci s racionálními vstupy. Studenty chceme naučit vytvářet z „nehmotného“ materiálu kreativity, individuální energie, znalostí a emocí architekturu – a povýšit tak v daném čase místo svěřené nám k životu. Našimi preferovanými metodami na cestě k návrhu jsou dobré analýzy a kresby z místa, vypovídající skici a průběžně vznikající fyzické modely. Proces je pro nás stejně důležitý jako výsledek.

The Rolling House, ateliér Seho, foto Jiří Ryszawy
The Rolling House, ateliér Seho, foto Jiří Ryszawy
The Rolling House, ateliér Seho, foto Jiří Ryszawy
Útulna Jenga, ateliér Seho – Světlík, foto Jiří Ryszawy
Útulna Jenga, ateliér Seho – Světlík, foto Jiří Ryszawy
Lávka u Hrnčířských bud, ateliér Seho – Světlík, foto Martin Čeněk
Lávka u Hrnčířských bud, ateliér Seho – Světlík, foto Martin Čeněk

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho