S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Turnov - Koňský trh

Hana Mojžišová

Anotace

Koňský trh je brownfield v centru Turnova. Ve svém návrhu se snažím propojit historické centrum města a nábřeží řeky. Význam má osa ze západu na východ - od řeky do centra, která je podpořena dominantou novogotického kostela na horizontu. Nový průchod územím po severojižní ose má ulevit dopravě v sousední Sobotecké ulici. Na nábřeží vzniká nový městský park pro pořádání workshopů a pro stálou expozici skla využívám stávající objekt bývalé sklárny. Nově navržený altán slouží pro venkovní akce a po natažení plátna i jako malé letní kino. Novou zástavbu tvoří bloky dvou až třípodlažních bytových domů s komercí v parteru, které mezi sebou vytvářejí malá náměstí a plácky, charakterem podobná historickému jádru města. Směrem do parku jsou situovány rodinné domy se zahrádkami.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.