S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Sešití města

Eneko Sedano Espejo

Anotace

Návrh divadla FX Saldy, který spojuje hlavní divadlo s horní ulicí, je založen na dodatečném prvku složeném z různých pater a pohyblivého přístřešku, který může rozšířit multifunkční vnitřní prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.