Závěrečné práce

ONKOLOGICKÉ CENTRUM V SPIŠSKEJ SOBOTE, SLOVENSKO

Poráčová Lea

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cieľom návrhu je vytvoriť nadčasový onkologický denný stacionár. Miesto, ktoré pomáha každému, koho postihla rakovina. Teda nie iba pacientov s rakovinou ale aj ich rodiny. Projekt reaguje na nedostatočnú kapacitu onkologických zariadení v meste Poprad kde je objekt situovaný. Zároveň návrh reaguje aj globálnejšie na potrebu vytvárania podobných zariadení určených pre pacientov kde sa ich počet každoročne navyšuje. Zároveň reaguje na spôsob ako architektúra môže napomáhať pri liečbe rôznych ochorení svojím výrazom a vytvorením vhodného prostredia. Okrem konvenčnej liečby, ambulancie a denné podávanie liečby, poskytuje tento návrh komunitné priestory a množstvo doplňujúcich funkcí, ktoré pomáhajú pri liečbe telesne aj psychologicky. Centrum poskytuje úkryt ale aj hladanie chute vrátiť sa do života. Objekt zároveň naväzuje na svoje okolie a svojim tvarovým riešením reaguje na historicky vzácne prostredie. Túto diplomovú prácu by som rada spracovala ako impulz na diskusiu o existecii podporných onkologických stredísk, ktoré okrem konvenčnej liečby budú poskytovať podpornú a psychologickú pomoc pacientom a ich rodinám, teda všetkým dotknutým touto chorobou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.