Výstava ateliérových prací

Koňský trh

Bc. Matyáš Řehák

Anotace

Město Trunov, ležící na okraji malebného Českého ráje, čelí několika problémům. Největším je rozdělení města na dvě samostatné poloviny. Hlavní příčinou je dopravní tah vedený středem města, průmyslové areály umístěné podél řeky v nejcitlivějším bodě a zanedbaný blok, ve kterém se dnes nachází pila. Na nároží tohoto bloku se střetávají dvě historicky nejdůležitější turnovské cesty. Palackého ulice vedoucí přes řeku a Sobotecká směřující k náměstí. Nároží vytyčuje budova obchodního domu s tržnicí, která svým hmotových a architektonickým řešením reaguje na zaniklý pivovar. Druhá stavba je polyfunkční dům rozdělený na dvě části, administrativní budova s obchodním parterem podél ulice a bytový dům.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa