Výstava ateliérových prací

Regenerace pivovaru

Tomáš Strnad

Anotace

Základním konceptem pojetí celého areálu je zpřístupnit jej pro běžného obyvatele města. Navržená škála služeb umožňuje celodenní užívání areálu. Ten je zprůchodněn díky nově navržené pasáži ve východní části pivovaru. Dvůr je pojatý jako odpočinkové náměstí a nabízí alternativu k městskému parku na opačné straně centra.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler