Závěrečné práce

Bydlení v maloměstském prostředí. Rozvoj území "U Lorce", Kutná Hora

Bc. Mária Ralbovská

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma diplomové práce je rozvoj území "U Lorce" (ulice Benešova, Sportovců) v Kutné Hoře. Práce má tři části. První část je teoretická a zabývá se obecně bydlením v maloměstském prostředí. Druhá část na ni navazuje s návrhy konkrétních řešení nalezené typologie. Třetí část práce je urbanistická studie území v Kutné Hoře s aplikací navržených domů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.