Výstava ateliérových prací

Dům č.19 - Přepeře

Kateřina Marková, Dita Šulcová, Petra Maršálková, Štěpánka Poučová, Albert Schneider, Dalibor Matěj

Anotace

Hospodářská usedlost ze 17. století v obci Přepeře nedaleko Turnova je dělena na dvě části: obytnou a hospodářskou. Bývaly zde stáje a chlévy, ty dnes svému účelu již neslouží. Dále je na pozemku stodola a rozsáhlá zahrada využívaná jako jablečný sad. Majitelka hospodaří v celém areálu sama, přes její veškerou snahu areál potřebuje nutnou renovaci a změnu svého využití, tak aby mohly být historicky hodnotné konstrukce zachovány a prostorům byl vdechnut nový život. Naše skupina prověřuje některé možné změny v různých částech usedlosti. Jedná se o změny dispozičního uspořádání, funkcí jednotlivých objektů nebo jejich částí, kompletní proměnu stodoly v jednotku s pozitivní ekonomickou bilancí, která by napomohla zachování rozsáhlého statku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.