Výstava ateliérových prací

Horní Jiřetín - Urbanismus

Jozef Roderik Priester

Anotace

Práca sa zaoberá urbanistickým návrhom, ťažbou ohrozeného a značne poškodeného Horného Jiřetína. Mesto sa vďaka stanoveniu ťažobných limitov, platných od roku 2020, vyhlo zániku v ťažobnej jame povrchovému lomu ČKA. To však neznamená, že by sa na jeho obraze neobjavili hlboké rany, ťažobných strojov, ktoré som sa pokúsil ošetriť v mojej práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Plicka, CSc.