S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Horní Jiřetín - Urbanismus

Jozef Roderik Priester

Anotace

Práca sa zaoberá urbanistickým návrhom, ťažbou ohrozeného a značne poškodeného Horného Jiřetína. Mesto sa vďaka stanoveniu ťažobných limitov, platných od roku 2020, vyhlo zániku v ťažobnej jame povrchovému lomu ČKA. To však neznamená, že by sa na jeho obraze neobjavili hlboké rany, ťažobných strojov, ktoré som sa pokúsil ošetriť v mojej práci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.