S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Druhý pohľad na prístav Rýnu

Tomáš Haulík

Anotace

Návrh sa sústreďuje na územie bývalej colnice na francúzskej strane Nemecko-Francúzskej hranice určenej riekou Rýn v Štrasburgu. Spojujúcou myšlienkou návrhu je urbanistický návrh ktorý by mal spájať namiesto delenia. Spájať ako nemecké mesto Kehl so Štrasburgom prostredníctvom dostavania mesta k rieke s domami orientovaným k vode, tak aj spájať existujúcu štvrť z 30. rokov minulého storočia s mladším krajinárskym počinom Deux Rives (fr. pre “dva brehy”) nachádzajúcim sa na juh od riešeného územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.