Výstava ateliérových prací

Druhý pohľad na prístav Rýnu

Tomáš Haulík

Anotace

Návrh sa sústreďuje na územie bývalej colnice na francúzskej strane Nemecko-Francúzskej hranice určenej riekou Rýn v Štrasburgu. Spojujúcou myšlienkou návrhu je urbanistický návrh ktorý by mal spájať namiesto delenia. Spájať ako nemecké mesto Kehl so Štrasburgom prostredníctvom dostavania mesta k rieke s domami orientovaným k vode, tak aj spájať existujúcu štvrť z 30. rokov minulého storočia s mladším krajinárskym počinom Deux Rives (fr. pre “dva brehy”) nachádzajúcim sa na juh od riešeného územia.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka