S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Umělecká rezidence Mladá Boleslav

Jan Marek

Anotace

Cílem této práce je zkoumat možnosti a způsoby propojení centra Mladé Boleslavi s jejími rozvojovými částmi a její transformace z dělnického na kosmopolitní město. Práce je zpracována z architektonického, stavebního a konstrukčního hlediska.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.