Výstava ateliérových prací

Umělecká rezidence Mladá Boleslav

Jan Marek

Anotace

Cílem této práce je zkoumat možnosti a způsoby propojení centra Mladé Boleslavi s jejími rozvojovými částmi a její transformace z dělnického na kosmopolitní město. Práce je zpracována z architektonického, stavebního a konstrukčního hlediska.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. Mgr. Akad. arch. Petr Hájek