Výstava ateliérových prací

Zahrada a lázně v Holešovicích

Diana Imrichová

Anotace

Zadaním projektu je aktivovať vltavské nábrežie v Holešoviciach novou funkciou a vytvoriť relaxačný mestský park s kúpeľmi/wellnessom. Pozemok má veľmi výhodnú polohu na brehu Vltavy, čo zohráva dôležitú rolu pri návrhu architektonického riešenia. Vo svojej seminárnej práci som sa zamerala na analýzu celých Holešovíc, vrátane vývoja celej lokality, podrobnú analýzu vybraného pozemku a typológiu kúpeľnej architektúry s použitím niekoľkých príkladov zo sveta.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký