Výstava ateliérových prací

Digitální otisk lidské identity

BcA. Gabriela Pecharová

Anotace

Naším úkolem bylo vytvořit projekt na téma sebeprezentace člověka v augmentované realitě, jinak řečeno digitální otisk lidské identity. V tématu mě zajímal dopad technologií, přesněji jaké dopady na nás může mít život v augmentované realitě a s tím úzce spojené používání mobilního telefonu a sociálních sítí. Tyto média mají vliv na naše chování a na nás samotné (porucha soustředěnosti, stres, úzkosti, fobie). Mým cílem je nadimenzovat negativní dopady digitálních technologií a ukázat tyto problémy právě samotnými digitálními technologiemi, jakou je právě augmentovaná realita. Finální koncept je postaven na principu parazita, který je metaforou pro množství času strávené na mobilním telefonu, přesněji sociálních sítích.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel