Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA NYMBURK

Krouský Jan

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Vytvořit centrum pro lidi, dotvořit náměstí a bránu do města, důstojně reprezentovat město, přitáhnout zájem a pozornost, stabilizovat okolní veřejný prostor, akumulovat vícero funkcí, být váženou stavbou, se kterou se obyvatelé dokáží ztotožnit, nabídnout příjemné městské prostředí. Na novou budovu Městské knihovny Nymburk je kladeno mnoho požadavků. Jejich splnění je dosaženo pomocí navržené formy, vhodného umístění stavby a také kombinace funkcí v jednom městském objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.