Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Jana Mýtinová

Anotace

TANGRAM MONOGRAM
Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu.

MODELOVANÝ MONOGRAM
Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání.

TANGRAM - ABECEDA
Vytvoření fontu z jednotlivých dílů Tangramu.

PŘEZKA
Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek. Mechanismus přezky by měl být funkční a technicky vyrobitelný – replikovatelný.

SPOJKA
Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování zvolené oblasti. Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel