Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrh se zabývá rekonstrukcí areálu bývalého pivovaru v Karlových Varech do podoby galerie a dotvoření veřejného prostranství pomocí polyfunkční novostavby. Základním konceptem je rozdělení budovy na tři autonomní prvky – obálku, náplň a střechu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Miroslav Cikán