Výstava ateliérových prací

Nový život pražského Hlavního nádraží

Mikko Saukkomaa

Anotace

V budoucích režimech veřejné dopravy bez řidiče vytvářejí hlavní spojení mezi pražskými dopravními uzly, ať už ve formě metra, vlaků nebo tramvají. Pokud však budete muset cestovat mimo Českou republiku, budoucnost hlavního nádraží v Praze může nabídnout výrazné zkrácení doby cestování. Vzhledem k vynikající poloze Prahy ve střední Evropě má nádraží velký potenciál stát se klíčovým dálkovým uzlem pro okolní země. Stanice je proto v srdci Prahy a zároveň také v srdci celé Evropy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten