Lidé

prof. Dr. Henri Hubertus Achten

vedoucí ateliéru Achten–Pavlíček

Můj výzkum za uplynulých 25 let spočíval v kombinaci výzkumu designu s počítači a architekturou. Zejména jsem se zabýval šesti hlavními oblastmi: skicami, znalostním modelováním, prostředky návrhu, výzkumem designu, pedagogikou, a interaktivní architekturou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.