Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Ateliéry

Ateliér Achten–Pavlíček–Sýsová

Ateliér Achten–Pavlíček–Nováková vychází ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřuje se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického designu. V ateliéru uplatňují simulace reálných procesů, optimalizace z hlediska energetického (i ekologického), ekonomického, provádění stavby i následného provozu. Tematicky ateliér navazuje na doplňkové aktivity kabinetu – energeticky soběstačné objekty, důraz na udržitelný rozvoj aj. Ateliér Achten se podílí na pilotní ateliérové výuce, kde uplatňuje systémy informačního modelu budovy BIM.

Předchozí témata v ateliéru Achten–Pavlíček:

  • Hybridní výškové budovy (610 Lexington Avenue New York, London Canary Wharf, Densify Prague).
  • Inovativní dopravní uzly (Spaceport Kiruna, Hyperloop Prague, Droneport Prague).
  • Hybridní budovy (London Public Library, Smart Český Brod, Crossrail station London).
  • Advanced manufacturing (Sukkah, Prokopské údolí, parasite houses).

Předchozí témata v ateliéru Achten–Nováková:

  • Architektura s odpadem (nábytek, interaktivní výstavní instalace, dětské hřiště).
  • Výzkum PET lahví (věž v Curychu, hudební pódium, vánoční strom).
  • Roboti a architektura (Dream Catcher, Mobilní 3D tisk, městský nábytek).
  • Inovativní materiály (3D tisk s PET).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten