Ateliéry

Ateliér Achten–Pavlíček–Sýsová

Ateliér Achten–Pavlíček–Nováková vychází ze specifické pozice Ústavu modelového projektování. Zaměřuje se nejen na finální návrh, ale zejména na proces navrhování. Studenti se seznamují s navrhováním pomocí parametrického designu. V ateliéru uplatňují simulace reálných procesů, optimalizace z hlediska energetického (i ekologického), ekonomického, provádění stavby i následného provozu. Tematicky ateliér navazuje na doplňkové aktivity kabinetu – energeticky soběstačné objekty, důraz na udržitelný rozvoj aj. Ateliér Achten se podílí na pilotní ateliérové výuce, kde uplatňuje systémy informačního modelu budovy BIM.

Předchozí témata v ateliéru Achten–Pavlíček:

  • Hybridní výškové budovy (610 Lexington Avenue New York, London Canary Wharf, Densify Prague).
  • Inovativní dopravní uzly (Spaceport Kiruna, Hyperloop Prague, Droneport Prague).
  • Hybridní budovy (London Public Library, Smart Český Brod, Crossrail station London).
  • Advanced manufacturing (Sukkah, Prokopské údolí, parasite houses).

Předchozí témata v ateliéru Achten–Nováková:

  • Architektura s odpadem (nábytek, interaktivní výstavní instalace, dětské hřiště).
  • Výzkum PET lahví (věž v Curychu, hudební pódium, vánoční strom).
  • Roboti a architektura (Dream Catcher, Mobilní 3D tisk, městský nábytek).
  • Inovativní materiály (3D tisk s PET).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten