S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

One Line Two Universe

Maëlys Rocher

Anotace

Místo je umístěno mezi dvěma vesmíry: město a příroda, voda a řeka. Vytvořil jsem prostor pro spojení těchto dvou vesmírů se stěnou, která se k nim připojí. Voda se vlévá do města s přístavem a posezením, s prostorem pro pořádání koncertů, parkem a mediačním prostorem, aby si obyvatelé města mohli užívat klid nábřeží daleko od hluku automobilů. Lázně jsou pod zemí a vytvářejí jeskynní atmosféru, která působí dojmem, že je na úrovni vody.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.