S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Obalový design

Markéta Ptáčková

Anotace

Soutěž Model Young Package přispívá svým zaměřením k vývoji ojedinělého oboru, kde je kladen důraz na nápaditost, estetiku, inovativnost, ekologii, vyrobitelnost a především na funkčnost navrhovaných obalů. Uvážlivou volbou tématu se organizátoři každoročně snaží motivovat studenty k tomu, aby se nad oborem zamýšleli, uplatňovali získané teoretické znalosti a sami se tak posouvali vpřed.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.