Závěrečné práce

Sociální bydlení, Pod Slovany

Meloun Petr

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Sociální bydlení Pod Slovany se nachází v bývalých zahradách Emauzského kláštera blízko Karlova náměstí v Praze. Objekt je navržen především pro seniory a mladé matky. Z toho důvodu stavba spojuje několik funkcí, kromě obytné je velká část věnována občanské vybavenosti. Mezi tyto funkce patří kavárna, knihovna, multifunkční a sportovní sál, dílny a komerční prostory. Celý dům je navržen tak, aby docházelo k blízkému kontaktu obyvatel a sociální interakci.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.