Výstava ateliérových prací

Sauna a Špačkárna

Dominik Cvrček

Anotace

Pohraniční věže jsou pozůstatkem a svědkem událostí 2. světové války. Byly rozesety v několika set metrových rozestupech po celé hranici. Několik desítek zachovaných kusů bylo přemístěno a dnes se podílí na panoramatu krajiny. Subtilní konstrukce stavěné podle minimálních dimenzí vytváří racionální stavební díla s jistou vkusnou hodnotou. Většina z nich jsou bez dalšího využití, chátrají. Jedna z nich se nachází poblíž vesničky Palič v jihozápadních Čechách, 10 km od města Cheb. Návrh řeší nové využití stávající věže doplněnou o věž další.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov