Výstava ateliérových prací

Háček

Daniela Semencová

Anotace

Jako druhé zadání semestrální práce nám bylo zadáno vytvoření háčku. Podstatné bylo vytvořit stabilní, pevný a hlavně funkční háček, který by měl unést i váhu kabátu. Každý pojal tvorbu háčku jinak, ať už různým geometrickým či přírodním tvarem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.