S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Nová zahradní čtvrť Praha - Modřany

Diana Lučková

Anotace

Území určené k výstavbě nové obytné čtvrti se nachází v okrajové části Praha - Modřany. Území je z jedné strany obklopeno silnicí a ze strany druhé rodinnými domy. Poblíž se nachází i zanedbaný modřanský potok, který nabízí různé možnosti rekreace. Záměrem je vybudovat obytnou čtvrť, založenou na principu minimalizovaných soukromých ploch pro bydlení a využití veřejné části - hnízda - pro společenské aktivity. V rámci svého hnízda navrhuji tři typy řadových domů a jeden dům bytový, který obklopuje jedno ze šesti náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.