Závěrečné práce

BYDLENÍ VRŠOVICKÁ

Krabačová Marie

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V širším centru Prahy, na okraji Vršovic, na pomezí Nuslí a Vinohrad, se nachází místo, které navzdory své poloze a dobrému obsloužení působí spíše jako periferie. Cílem práce je místo zapojit do městské struktury, efektivně využít jeho potenciál a navrhnout ekonomické, ale zároveň kvalitní a pohodlné bydlení. Pracuji s tezí, že se do projektu společně zapojí více subjektů se skutečným zájmem o kvalitní bydlení bez nutnosti zisku z výstavby v součinnosti s městem. Lidé by například v podobě družstev investovali do svých budoucích bytů, kde budou sami bydlet, a město by získalo kvalitativně rovnocenné byty v rámci stejného komplexu. Obdobného výsledku by bylo možné docílit také v součinnosti osvíceného developera s městem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.