S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Tržnice

Irina Krymouskay

Anotace

Tržnice byly vždy běžným typologickým prvkem občanské vybavenosti, který se ale z pražského prostředí s časem vytratil. Dnes stávající tržnice většinou už neplní svoji původní funkci a většího rozpětí nabývají dočasné stánky farmářských trhů, které se množí z důvodu velké poptávky kvalitních potravin. Snahou dané diplomové práce je vytvořit nové pojetí tržnice jako typologického prvku, která by byla nejenom pouze místem pro nakupování potravin, ale spíš estetickým a kulturním zážitkem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.