S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Unes!CO?

Yan Bilobrovenko, Matouš Pluhař, Ondra Ciganik, Aneta Rudelová, Vasyl Nykolishyn, Ondra Pecháček

Anotace

Návrat přírody. Místo pro přírodu. Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny. Za tohle všechno může činnost člověka.

 

Všechny podklady najdete na našim webu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.