Výstava ateliérových prací

Anotace

Návrat přírody. Místo pro přírodu. Příroda byla k naší zemi mimořádně štědrá. Jak důležitou součástí našeho života příroda je, si často uvědomíme až v okamžiku, kdy o nějaký její kus přijdeme. Místo lesa najdeme paseku, místo louky na břehu potoka rozježděné pole a betonové koryto, místo stromů a alejí pařezy a místo krásné vyhlídky billboard. Velká část intenzivně obhospodařované zemědělské krajiny není přístupná pro lidi ani pro volně žijící zvířata a rostliny. Za tohle všechno může činnost člověka.

 

Všechny podklady najdete na našim webu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek