Výstava ateliérových prací

Holešovická tržnice

Adam Brich

Anotace

Holešovická tržnice je městem ve městě, se svojí vnitřní hierarchií. Má hlavní třídu i malé uličky, dlouhé haly i vysoké solitéry, hustě zastavěná místa i volná prostranství připomínající náměstí. Svět za zdí umožňuje vstoupit a prožít zde neobyčejný, ryze městský zážitek. Přesto potenciál tržnice zůstává zatím nenaplněný. Svým projektem se snažím obohatit historický areál o současnou vrstvu a současně vést dialog s minulostí. Součástí návrhu jsou dva objekty - novostavba knihovny a konverze bývalé sušírny kůží na volnočasové centrum.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch