S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Výstava ateliérových prací

Holešovická tržnice

Adam Brich

Anotace

Holešovická tržnice je městem ve městě, se svojí vnitřní hierarchií. Má hlavní třídu i malé uličky, dlouhé haly i vysoké solitéry, hustě zastavěná místa i volná prostranství připomínající náměstí. Svět za zdí umožňuje vstoupit a prožít zde neobyčejný, ryze městský zážitek. Přesto potenciál tržnice zůstává zatím nenaplněný. Svým projektem se snažím obohatit historický areál o současnou vrstvu a současně vést dialog s minulostí. Součástí návrhu jsou dva objekty - novostavba knihovny a konverze bývalé sušírny kůží na volnočasové centrum.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.