Výstava ateliérových prací

Medzi fasádami

Bianca Bozalková

Ocenění

Anotace

Bytový dom Medzi fasádami leží v tesnej blízkosti centra mesta Kolín a predsa si užíva výhody súkromia a tichosti, ktoré v meste bežne nenájdeme. Namiesto nevyužívaného prechodu uzatvárame bytový blok a navrhujeme súkromné rezidenčné bývanie, ktorého plný potenciál sa odohráva medzi fasádami. Bytový dom je v skutočnosti trojicou domov, ktoré sú prepojené spoločným dvorom. Severný dom je od ulice vyvýšený o tri metre, čím vyrovnáva terénnu nerovnosť medzi dvoma ulicami a vytvára priestor pre parter. Centrálny dvor ako hlavná myšlienka projektu ponúka rezidentom oázu pokoja a komunitného spolužitia v podobe príjemných zelených zákutí a otvorených spoločenských priestorov.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán