Výstava ateliérových prací

Návrh Teologické fakulty Univerzity Karlovy

Hana Petelová

Anotace

Navržená Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy se nachází v ulici Vyšehradská na Novém Městě v Praze v těsné blízkosti Emauzského opatství s přináležejícími kláštěrními zahradami. Cílem bylo zakomponovat nově navrhovanou budovu jak do přilehlých zahrad, tak do uličního prostoru, kde budova ukončuje linii zástavby před opatstvím. Součástí budovy dané školní povahy je také veřejně přístupná knihovna. Z funkčního hlediska jsem se rozhodla tyto dvě části oddělit. Ovšem ne tak docela - stěžejním prvkem celého návrhu je prosklený tubus čtvercového půdorysu, ze dvou stran obklopen jednoramennými schodišti zajišťujícími oddělený přístup do částí ŠKOLA a KNIHOVNA. Tubus umožňuje neustálé průhledy. Domem vede navíc uzavíratelný průchod do zahrad. Střecha je zamýšlena jako zelená.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný