Výstava ateliérových prací

Bytový dům Žižkov

Bc. Josef Matyska

Ocenění

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok bytových domů do stávající proluky v ulici Koněvova na pražském Žižkově. Každý ze studentů měl vyprojektovat část bloku a výsledkem je sesazení všech domů dohromady a vytvoření tak spolupůsobícího celku od podzemních garáží po ustupující střešní podlaží. Projekt se snaží utvářet přívětivé prostory pro bydlení, ale také například atmosféru pro čtení napínavých knih ať už v kavárně a nebo pod stromem v trávě ve vnitrobloku. Dům se snaží působit jednoduše a čistě.

Plakát pro soutěžní přehlídku Druhá kůže 2020–2021

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel