Výstava ateliérových prací

Bytový dům Žižkov

Josef Matyska

Anotace

Zadáním ateliérové práce bylo vytvořit blok bytových domů do stávající proluky v ulici Koněvova na pražském Žižkově. Každý ze studentů měl vyprojektovat část bloku a výsledkem je sesazení všech domů dohromady a vytvoření tak spolupůsobícího celku od podzemních garáží po ustupující střešní podlaží. Projekt se snaží utvářet přívětivé prostory pro bydlení, ale také například atmosféru pro čtení napínavých knih ať už v kavárně a nebo pod stromem v trávě ve vnitrobloku. Dům se snaží působit jednoduše a čistě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.