Výstava ateliérových prací

Park nad Ronnou

Lenka Černohorská

Anotace

Zpracování odvalu bývalého dolu Ronna - Kladno, Švermov. Revitalizace založena na kompromisu mezi lidmi a přírodou. Návrh s industriální atmosférou a zachováním biotopu s přirozenou sukcesí. Je zde vybudována nová cestní síť, která navazuje na cesty původní. Také prostory se zpevněnou plochou využívají místa bez vegetace. Celková atmosféra parku je kompromisem mezi industriální a důlní historií a přítomnou divokou přírodou. V prostoru haldy je navržena naučná stezka. Tabule poukazují na historii místa, důlní činnost a rozmanitost vegetace. V designu jsem se zabývala návrhem vyhlídky, prostoru pro komunitu - víceúčelová louka a prostor s ohništi, zázemím pro komunitu a především poukázáním na tento prostor, který je většině místních lidí skryt.

Za obsah této stránky zodpovídá: Dipl. Ing. Till Rehwaldt