Výstava ateliérových prací

Soubor staveb Stvolínky

Bc. Tereza Chocholová

Anotace

Soubor staveb v malé obci Stvolínky, jejichž dominantu tvoří zámek s kostelem. Soubor kopíruje půdorysně bývalý hospodářský dvůr u zámku. Důraz je kladen jednotu celého souboru a kontextualitu. Soubor obsahuje náplň obytnou, mateřskou školu, občanskou vybavenost a školící centrum s ubytováním a výrobou přírodní kosmetiky. Veřejný prostor je rozčleněn na dvě části - reprezentativní s kašnou blíže k zámku a na část se čtyřmi vzrostlými stromy. Prostor před budovami je vydlážděn dlažbou. Celý soubor je obezděn zídkou navazující na původní obezdění zámku. Ve svahu je navžena bylinková zahrada půdorysně kopírující zahradu ze stabilního katastru a sad. Jsou použity podobné formáty čtvercových a podlouhlých oken, s důrazem na to, aby každá budova vypovádala o svém charakteru a funkci.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa