Výstava ateliérových prací

Holešovická tržnice

Natálie Kristýnková

Anotace

Tržnice je umístěná v blízkosti historického centra města. Propojení s Karlínem a nová výstavba v Holešovicích – Bubnech. Návrh revitalizace bývalých pražských jatek; směrem od řeky navazuje na novou lávku HolKa hlavní severojižní osou a otevírá se k vysokým fasádám holešovických bloků. Zapojení do urbanistické struktury. Zachování charakteru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch