Diplomové práce

Dům pro děti a mladistvé s mentálním, fyzickým, nebo kombinovaným postižením - Radebeul, Německo

Bc. Tereza Žižková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se věnuje návrhu domova pro děti a mládež s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením. Pozemek se nachází ve vinici, uprostřed historické oblasti města Radebeul v Německu. Cílem projektu je vytvořit domov, který poskytne dětem a mládeži, bydlení ve skupinách s asistenty. Jedná se o děti, které nemohou nemohou žít plnohodnotně v rodinách. Toto zařízení by mělo částečně nahradit rodinný život, aby děti nemusely vyrůstat v ústavní péči. Výhodou je možnost dočasného ubytování rodiných příslušníků. Areál je dvěma vstupními komunikacemi rozdělena na dvě části. V horní části je skupina čtyř domků s asistovanou službou. Do horní části lze ještě zahrnout nejvyšší patro druhého objektu, kde se nachází společenské prostory centra. Ve spodní části jsou veřejně přístupné prostory. Mezi těmito dvěma částmi se náchází ještě kanceláře vedení a ubytování pro rodiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.