Výstava ateliérových prací

Bílina krásná

Mikuláš Valdman

Anotace

Bílina je na tom podobně, jako mnoho měst severočeské aglomerace. Bohatá historie spojená s němectvím regionu, slavné lázeňské prameny a hlavně uhlí. Na území Bíliny je doloženo jedno z nejranějších slovanských osídlení na našem území. A teď se tohle slovanské hradiště musí bránit před nájezdníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel