S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Kasárna Prachatice

Jan Pernekr

Anotace

V ateliérovém zadání ZS 2019/20 jsme, se spoluautorem Tobiášem Tatíčkem, konverzovali areál kasáren, jakožto největší územní rezervy ve městě Prachatice. Prověřili jsme kvality bývalého vojenského areálu, který je na historické jádro přímo navázán a navrhli širokou škálu bydlení v rodinných a bytových domech a občanskou vybavenost v podobě spolkového domu, požární stanice, sportovní haly, parkovacích domů, hospody a koloniálu. Protkali jsme kasárnu funkcemi, které by si občané Prachatic ve svém městě přáli. V rámci svého realizačního ateliéru se zaměřuji na kvalitu veřejného prostoru celého území a doplnění městského mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.