Výstava ateliérových prací

Kasárna Prachatice

Jan Pernekr

Anotace

V ateliérovém zadání ZS 2019/20 jsme, se spoluautorem Tobiášem Tatíčkem, konverzovali areál kasáren, jakožto největší územní rezervy ve městě Prachatice. Prověřili jsme kvality bývalého vojenského areálu, který je na historické jádro přímo navázán a navrhli širokou škálu bydlení v rodinných a bytových domech a občanskou vybavenost v podobě spolkového domu, požární stanice, sportovní haly, parkovacích domů, hospody a koloniálu. Protkali jsme kasárnu funkcemi, které by si občané Prachatic ve svém městě přáli. V rámci svého realizačního ateliéru se zaměřuji na kvalitu veřejného prostoru celého území a doplnění městského mobiliáře.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov