Výstava ateliérových prací

Přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby

Tereza Riegerová

Anotace

Projekt přístavby základní školy umístěný severně od Prahy užívá jasných linií, které umožňují rychlou orientaci jak v exteriéru tak v interiéru. Cílem bylo propojení jednotlivých budov školy v jeden celek. Nová budova poskytuje počítačové a jazykové učebny společně se školní knihovnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný