S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Přístavba 2. stupně ZŠ Zdiby

Tereza Riegerová

Anotace

Projekt přístavby základní školy umístěný severně od Prahy užívá jasných linií, které umožňují rychlou orientaci jak v exteriéru tak v interiéru. Cílem bylo propojení jednotlivých budov školy v jeden celek. Nová budova poskytuje počítačové a jazykové učebny společně se školní knihovnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.