S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Semestrální zadání AMD 2

Natálie Vavřinová

Anotace

1. Tangram monogram - Vytvoření návrhu vlastního monogramu z jednotlivých dílů starého čínského hlavolamu Tangramu. 2. Modelovaný monogram - Reliéfně prostorová kompozice vytvořená podle 2D grafické předlohy z předchozího zadání. 3. Tangram abeceda - Vytvoření abecedy – fontu z jednotlivých dílů Tangramu. 4. Přezka - Návrh funkčního řešení přezky a pásku s integrovaným monogramem inspirovaným předešlou úlohou. Přezka by měla spolu s opaskem komunikovat a tvořit harmonický celek. Mechanismus přezky by měl být funkční a technicky vyrobitelný – replikovatelný. Součástí zadání je zpracovaný model z alternativního materiálu, na kterém si student ověří proporce a funkci ve vztahu k uživateli. 5. Spojka - Vytvoření modulární spojky nebo série, která umožní sestavení funkčního systému pro organizování Vámi zvolené oblasti (kancelářské potřeby, šperky...). Spojka musí být funkční a dimenzovaná na způsob užití.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.